Harta site
Facebook
Forum
Cauta
Burse si cooperare institutionala Mecanismul financiar SEE

Vizite pregatitoare

Descriere

Principalul obiectiv al  Vizitelor Pregatitoare  este acela de a ajuta instituţiile de învăţământ superior să stabilească contacte cu instituţii partenere potenţiale din SD  în vederea stabilirii de:

- noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea studenţilor şi/sau a personalului;

- plasamente studenţeşti ;

- proiecte de cooperare inter-institutionala.

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa la un "seminar de contact" pentru identificarea de parteneri. Detalii privind seminariile vor fi  disponibile pe site-ul www.see-burse.ro

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita:

- una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţial partenere ;

- o întreprindere, o organizaţie, un institut/centru de cercetare  potential partenere.

Contactul cu institutia/organizatia/intreprinderea gazda trebuie stabilit inainte de depunerea candidaturii si va fi documentat prin invitatie oficiala si  o agenda estimativa a vizitei.

Nota: In cazul unui “seminar de contact”, sunt necesare invitatia oficiala transmisa de catre organizatori si agenda seminarului.

Cine poate beneficia

- Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior (cadre didactice sau personal nedidactic)

Cine poate candida

- Instituţii de învăţământ superior (universitati)  acreditate din Romania si SD.

Pentru a putea solicita finanţare pentru o vizită pregătitoare in vederea  incheierii de noi acorduri inter-institutionale pentru proiecte de mobilitate (de studiu pentru studenti sau de predare pentru profesori), instituţia de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă  Erasmus pentru Invatamantul Superior  (ECHE) aprobata de Comisia Europeana.

Cum se candideaza

Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand  reglementarile din Apelul National 2014 (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

Rolling deadline (cu cel putin 6 saptamani inainte de perioada vizitei – aceasta regula nu se aplica in cazul unui « seminar de contact »)

Durata 

Durata minimă :

1 zi

Durata maximă:

5 zile (lucratoare)

Finantare, plati:

-Transport si asigurare : 500 Euro, suma forfetara

-Subzistenta (cazare, mese, transport local, etc.) :

250 Euro/zi, suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din SD

150 Euro/zi suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din Romania

NU este necesara cofinantare.

Dupa semnarea  contractului de catre ambele parti, ANPCDEFP va transfera beneficiarului 80% din suma contractata. Plata soldului (daca este cazul) se va face numai dupa aprobarea raportului final. 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE

Reguli specifice de eligibilitate:

- Candidaturile trebuie depuse de entitati  cu personalitate juridică.

- Organizaţiile candidate  trebuie sa fie institutii de invatamant superior acreditate din Romania sau SD. Carta  Erasmus pentru Invatamant Superior este obligatorie daca vizita solicitata are ca scop pregatirea unui Proiect de Mobilitate (studenti pentru studii sau  personal  universitar pentru predare).

-Entitatile gazda trebuie sa fie situate intr-unul din SD in cazul candidatilor din Romania, sau sa fie situate in Romania in cazul candidatilor din SD.

- De obicei, un grant se acordă universitatii candidate pentru o  singura persoana pe vizită, dar în cazuri excepţionale doi angajaţi ai aceleiaşi instituţii pot primi un grant pentru a întreprinde o vizită împreună (daca necesitatea e argumentata in candidatura). Se finanţează o singură vizită pentru fiecare proiect potenţial.

-Nu se vor finanta mai mult de 2 vizite pregatitoare pentru o universitate, pe toata durata programului.

- Candidaturile pentru vizite pregătitoare  in vederea depunerii unui anume proiect nu mai sunt eligibile după depunerea candidaturii pentru proiectul respectiv.

Numărul minim de ţări:

Nu este cazul

Numărul minim de parteneri:

Nu este cazul

Criterii de acordare a grantului

1. Conţinutul şi durata

-Exista o agenda si un plan al activitatilor care se vor derula in timpul vizitei

-Planul  este clar şi rezonabil; durata sa este realistă şi adecvată

-Este descris clar rolul fiecarui participant  (vizitator sau gazda)
-Este descrisa detaliat contributia  activitatilor planificate ( in timpul vizitei ) la initierea unui nou proiect

2. Relevanţa

-Exista scrisoarea de intentie din partea universitatii candidate si scrisorii de invitatie din partea entitatii gazda, atasate la candidatura,  care confirma sprijinul pentru  vizita in vederea pregatirii unui nou proiect ; in cazul unui « seminar de contact » este necesara doar scrisoarea de invitatie din partea entitatii gazda ;

-Este argumentata  o legătură clară între activităţile şi strategia  universitatii  candidatului şi scopul şi conţinutul vizitei pregătitoare

 

NB : Candidaturile pentru vizite avand ca scop initierea unor proiecte care se adreseaza sustenabilitatii sociale, in particular initiative care ajuta la combaterea discriminarii si intolerantei, si initiative care vor imbunatati situatia populatiei de etnie Roma vor fi incurajate prin acordarea unor puncte aditionale de prioritate  (20% din scorul maxim posibil).

PROCEDURI CONTRACTUALE

Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

In 15 zile lucratoare de la primirea candidaturii

Contractare

Beneficiarul va primi versiunea electronica a contractului  si va trimite 2 exemplare de contract completate, stampilate si  semnate in original atat de catre reprezentantul legal al institutiei cat si de catre participant, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.

Raportare

Beneficiarul va depune raportul final in maximum 10 zile lucratoare dupa finalizarea vizitei, utilizand formularul specific aflat pe site-ul www.see-burse.ro

Impreuna cu raportul se vor  depune:  certificatul/atestatul de participare, emis de entitatea gazda si documentele de calatorie (bilete, tichete de imbarcare, etc.)
 
Documente si Formulare

Termene limita

Apel la propuneri de proiecte 2014
20-01-2014

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Alerta nereguli
24-09-2014

Neregulile aparute in implementarea proiectelor SEE se vor comunica pe adresa neregulisee@anpcdefp.ro.


Apel la propuneri de proiecte 2013
17-07-2013

S-a lansat primul apel la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Apel la propuneri de proiecte 2015
19-01-2015

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.